Účelom tohto dokumentu, je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže organizovanej na sociálnych sieťach spoločností Parfumylacno, s.r.o. (Ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá, slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže ( "informácie o súťaži") uvedených organizátorom na sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná (ďalej len "sociálna sieť").

 

Organizátorom súťaže je: Parfumylacno, sro, sídlom Zákamenné 229, 02956, Slovenská republika IČO 47166517 DIČ 2023776733, zapísané v obchodnom registri - č. OBU - NO - OZP - A - 2013/03866 - 2 č. Živnostenského registra 560-18284 (ďalej len "organizátor").

 

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v rámci účtu organizátora na sociálnych sieťach, v čase a na území uvedenom v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.

 

Účastníci súťaže

 

1.Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Európskej únie spĺňajúce prípadne ďalšie podmienky uvedené v informácii o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

2.Zo súťaže, sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.

3.Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

 

Podmienky súťaže 

 

1.Podmienky výhry a pravidlá, podľa ktorých bude určené poradie výhercov sú uvedené v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.

2.V informáciách o súťaži je ďalej popísaná aj samotná výhra. Odovzdanie výhry výhercovi, bude zabezpečené najmä prostredníctvom tretej strany, zaisťujúcej doručovateľské služby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak.

 

Spracovanie osobných údajov

 

1.Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenie) tejto súťaže, verejné vyhlásenia výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercov z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešné realizáciu súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté pre realizáciu súťaže.

2.Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietané ich spracovanie. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

3.Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobné údajov.

 

Záverečné ustanovenia

 

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry, výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami.

V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. II. ods. 1 písm. c) po výhre v súťaži sa považuje za podvodné konanie.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, vr. predčasného ukončenia súťaže alebo zmene pravidiel v čase trvania súťaže. V prípade sťažností ohľadom priebehu súťaže sa na nás prosím obráťte na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiaci, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.

Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú obstarávateľmi.