Ako rodič pravdepodobne viete, že výučba zodpovedného správania u detí, je jednou z najdôležitejších úloh, ktorú môžete urobiť a zároveň jednou z vašich najväčších výziev. Pod dohľadom rodičov sú deti schopné rásť, prekvitať v rôznych fázach rastu a vývoja a majú väčšiu dôveru v to, aké sú.

Ako, teda vychovať deti tak, aby boli nezávislé a schopné postarať sa o seba? Inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi a radami, ktoré vám pomôžu splniť vašu úlohu ako rodiča a vychovať zodpovedného a samostatného jedinca.

Tip: Začnite u seba a prečítajte si skvelú knižku o výchove (nielen) detí: Rešpektovať a byť rešpektovaný - Cesta k sebaúcte a zodpovednosti

Zvýšte sebaúctu

Ako môžu rodičia deťom vštepiť vysoký pocit sebaúcty? Jedným zo spôsobov je budovať v nich dve základné zložky sebaúcty, a to, že sú milované a niečoho schopné.

 

Deti sa cítia milované, keď vedia, že majú hodnotu a keď sa cítia ocenené a milované za to, kým sú. Nezabúdajte, preto svojim deťom povedať a dávať najavo, že ich bezpodmienečne milujete.

 

Deti sa cítia schopné, keď vedia, sú kompetentné. Ako aj to, že majú pocit kontroly nad svojím životom, veria, že dokážu zvládnuť výzvy. Keď sa deti cítia schopné, je pravdepodobnejšie, že splnia svoje povinnosti, prihlásia sa k novým úlohám, snažia sa zo všetkých síl a majú dobrý pocit z toho, čo robia.

 

Všetky tieto veci môžu zvýšiť zodpovednosť dieťaťa.

Deti s vyššou sebaúctou bývajú zodpovednejšie a spravidla:

  • veria, že vytrvalosťou a praxou môžu dosiahnuť cieľ.
  • vedia si priznať chyby a poučiť sa z nich.
  • dodržiavajú pravidlá.
  • sú ochotné požiadať o pomoc.
  • majú jasno vo svojich silných a slabých stránkach.
  • neboja sa skúšať nové veci.
  • veria, že môžu vyriešiť problémy, s ktorými sa stretnú.

Nezabúdajte na chválu - ideálne chváľte činnosť, nie osobu

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, koľkokrát ste v daný deň na deti reagovali negatívne alebo im niečo vyčítali? Môže sa stať, že vaše deti kritizujete oveľa častejšie, ako ich chválili. Efektívnejším spôsobom k lepšej výchove je prichytiť deti, keď robia niečo správne a pochváliť ich.

 

Vyhlásenia, ako napríklad: “Upratal si si v izbe všetky hračky aj svoje elektrické autíčka, bez toho, aby sa som ti niečo povedal - to je úžasné!“ alebo "Sledoval som ťa, ako sa na záhrade pekne hráš na hojdačkách so svojimi kamarátmi a bol si veľmi priateľský." , dokážu podporiť dobré správanie z dlhodobého hľadiska viac ako opakované pokarhanie.

 

Každý deň sa pokúste nájsť niečo, čím by ste mohli vaše deti pochváliť. Buďte štedrí aj s odmenami - vaša láska, objatie a komplimenty dokážu zázraky, samozrejme je dôležité správne “strážiť” hranice.

Disciplína a stanovenie hraníc

Disciplína je dôležitá v každej domácnosti. Jej cieľom je pomôcť deťom správať sa prijateľne a naučiť sa sebakontrole.

 

Domáci poriadok pomôže deťom pochopiť vaše očakávania a rozvíjať ich samostatnosť a sebakontrolu. Stanovte pravidlá a oboznámte deti aj s možnými následkami.

 

Častou chybou rodičov býva, že nedodržiavajú dôsledky nastavených hraníc. Správna disciplína nebude fungovať, ak jeden deň budú znášať následky a ten ďalší ich budú ignorovať.

 

Deti nemusíte trestať, namiesto trestu sa ich snažte láskavo viesť a buďte empatickí aj k ich pocitom.

 

 

Dôležité je však strážiť dodržiavanie hraníc - deti neraz skúšajú dodržiavanie hraníc - nemajú ako vedieť, čo je “povolené”, čo nie a prečo. Ešte nerozumejú úplne všetkých dôsledkom a následkom. Jednoducho potrebujú nájsť spôsoby, ako sa v živote orientovať. A od dospelých očakávajú pomoc a vedenie - stráženie dodržiavania hraníc je preto veľmi dôležitým aspektom, ktorý deťom pomáha pri ich vývoji.

Urobte si pre deti čas

Pre rodičov a deti v niektorých rodinách je ťažké stretnúť sa pri rodinnej večeri, nieto ešte tráviť spolu kvalitný čas. Avšak pravdepodobne pre harmonický vývoj neexistuje nič iné, čo by si deti želali viac.

 

Pokúste sa ráno vstať o 10 minút skôr, aby ste sa mohli s dieťaťom naraňajkovať alebo nechajte riad v umývadle a po večeri sa choďte spolu poprechádzať. Deti, ktorým sa nedostáva dostatok pozornosti, ktorú by od svojich rodičov žiadali, často konajú alebo sa správajú neprimerane, aby si pozornosť vynútili

 

Mnoho rodičov považuje za veľmi prínosné, keď spoločne trávia kvalitný čas. Plánujte s deťmi a nechajte ich rozhodnúť sa o tom, ako, čo budete robiť spoločne.

 

To neznamená, že by ste sa mali venovať len deťom. Je samozrejmé, že potrebujete rodinu živiť a pracovať - je dobré to však deťom zrozumiteľne vysvetliť a zároveň si vyčleniť čas, ktorý budete kvalitne naplno tráviť spolu.

 

Ak ste pracujúci rodič, necítite vinu. Hľadajte iné spôsoby, ako sa s deťmi prepojiť - spravte si spolu popcorn, zahrajte sa karty, zaskáčte si na trampolíne, napíšte im milú poznámku - aj takéto maličkosti si deti pamätajú.

Buďte dobrým vzorom

Už malé deti zvyknú sledovať rodičov a kopírovať ich správanie, pretože sledovaním sa dozvedia veľa informácií o tom, ako konať. Čím sú mladšie, tým viac podnetov si od vás budú brat'. Predtým ako sa pred dieťaťom nahneváte, zanadávate alebo zakričíte premýšľajte o tomto: “Chcete, aby sa vaše dieťa takto správalo, keď je nahnevané?” Majte na pamäti, že vás vaše deti neustále sledujú. Nechcete, predsa, aby vaše dieťa nadobudlo nevhodné správanie.

 

Choďte im príkladom a ukážte im správanie, ktoré chcete v neskoršom veku na nich vidieť vy: rešpekt, priateľskosť, čestnosť, láskavosť, úctu, zodpovednosť. Poďakujte a dávajte komplimenty. Zaobchádzajte predovšetkým so svojimi deťmi tak, ako očakávate, že sa k vám budú správať iní ľudia.

Komunikujte spolu

Nemôžete čakať, že deti urobia všetko jednoducho, preto, lebo vy, ako rodičia „to poviete". Aj deti chcú, potrebujú a zaslúžia si vysvetlenia. Objasnite im vaše očakávania. Ak je problém, popíšte ho, vyjadrite vaše pocity a povzbuďte dieťa, aby s vami pracovalo na ich vyriešení. Buďte otvorení aj návrhom vášho dieťaťa. Vnímajte ich svet nielen očami, ale aj srdcom.

 

Taktiež im vytvorte priestor, aby mohli vyjadriť svoje emócie. Aby si dieťa vedelo poradiť so svojimi emóciami, musí vedieť, že existuje miesto, kde sa môžu vyplakať a človek, na ktorého sa kedykoľvek môžu obrátiť, spoľahnúť a ktorý ich vypočuje. Pomôžte deťom vyrovnať sa s ich emóciami, neskôr budú schopné emócie regulovať aj samy a zodpovedať sa za ne.

 

Komunikácia je dôležitá a kľúčom k úspechu, spokojnosti a dobrým vzťahom.

Vytvorte nezávislé prostredie

Nechajte vaše dieťa objavovať veci. Využívanie ich vlastných myslí a schopností na riešenie problémov a splnenie úloh je dôležité. Dajte im priestor, keď to potrebujú. Čas osamote im prospešný a umožňuje vášmu dieťaťu sústrediť sa, premýšľať o svojom ďalšom postupe a vytvoriť plán.

  • Umožnite dieťaťu vybrať alebo pripraviť si jedlo.
  • Umožnite, aby si samo vybralo oblečenie.
  • Umožniť mu zvoliť si zábavnú aktivitu: maľovanie, hovoriace knihy, rozprávanie príbehov, písanie, stavba kociek, šport atď.

TIP: Viete dokedy chystať deťom oblečenie, a odkedy by to už mohli zvládať samé?

Dať im možnosť vybrať si, čo posilní ich pocit slobody, nezávislosti a dopomôže k väčšej samostatnosti.

Naučte ich zručnosti

Jedného dňa z vašich detí vyrastú zdraví dospelí jedinci. A, keď to urobia, mali by mať základné životné zručnosti, ktoré zahŕňajú napríklad varenie, pranie bielizne či schopnosti spravovať peniaze. Získanie tohto typu zručnosti im pomôže vyrásť a stať sa samostatnými dospelými.

Buďte flexibilní a ochotní prispôsobiť váš štýl rodičovstva

Ak sa často cítite sklamaní správaním vášho dieťaťa, možno máte nereálne očakávania. Prostredie detí má vplyv na ich správanie, čo fungovalo včera, nemusí fungovať dnes. Ako sa mení vaše dieťa, mal by sa postupne meniť aj váš štýl výchovy.

 

Rastúce deti majú tendenciu menej sa pozerať na vás, ako na svoj vzor, zato viac na svojich rovesníkov. Pokračujte v poskytovaní poradenstva, povzbudenia a vhodnej disciplíny, no zároveň umožnite svojmu dospievajúcemu dieťaťu získať samostatnosť. A využite každú dostupnú chvíľu na udržiavanie vzťahu rodič-dieťa.

Nechajte deti robiť chyby

Tak ako vy, aj vaše dieťa bude robiť chyby. Takto sa všetci učíme. Prejavte dôveru v ich schopnosti a, aj keď urobia chybu, nekritizujte ich. Nadviažte s nimi dialóg o tom, čo sa naučili, ako sa poučili ako aj o možných riešeniach.

Poznajte svoje vlastné potreby a hranice

Ako rodič by ste taktiež mali poznať vaše vlastné potreby a hranice. Ako vodca rodiny máte aj vy silné a slabé stránky. Snažte sa mať reálne očakávania aj na seba, svojho manžela / manželku a svoje deti. A skúste z rodičovstva urobiť zvládnuteľnú prácu. Namiesto toho, aby ste sa snažili venovať všetkému naraz, zamerajte sa na oblasti, ktoré si vyžadujú najväčšiu pozornosť. Priznajte si, keď nevládzete, oddýchnite si a robte veci, ktoré vás urobia šťastnými aj ako človeka.

 

Tým, že sa zamierate na seba a svoje potreby z vás neurobí sebeckých rodičov. Znamená to jednoducho, ani vy nie ste dokonalý, robíte chyby, potrebujete oddych a, že vám záleží na vašom vlastnom blahu. A to je ďalšia dôležitá hodnota, ktorú musíte vaše deťom naučiť.